HomeInformatie voor oudersInformatie voor studentenContact

Achtergrondinformatie bij het project

Zoals u al kon lezen, is het de bedoeling dat de student gedurende n jaar drie keer per jaar bij u op bezoek komt. Naast de ontwikkeling en verzorging van de baby, komen ook andere onderwerpen aan bod, zoals de invloed van de komst van een baby op het gezin en een interview met een ander familielid (om een andere levensfase te verkennen).

Het project heeft dus als hoofdbedoeling een oefening in communicatie te zijn: er wordt immers aan de studenten gevraagd om vooraf bepaalde onderwerpen tijdens het bezoek bij u aan bod te brengen.

Daarnaast is het de bedoeling dat de student een idee krijgt over de normale ontwikkeling van een zuigeling tijdens de eerste levensjaren, en van de variatie die in dat normale ontwikkelingspatroon kan bestaan.

Wij beseffen zeer goed dat het inzicht in de normale ontwikkeling, op deze manier verworven, niet diepgaand kan zijn. Aangezien het gaat om studenten in de basisopleiding, is het ook niet nodig dat zij de normale ontwikkeling van een baby in detail leren. Wl wordt verwacht dat zij correct onderscheid kunnen maken tussen verschillende domeinen binnen die ontwikkeling (verstandelijke ontwikkeling, fijne motoriek, grove motoriek, sociale ontwikkeling). Die stof wordt kort herhaald in de cursus Pediatrie in het vijfde jaar van de opleiding, en wordt verder uitgediept in de vervolgopleiding van de studenten die later kinderarts of jeugdgezondheidsarts worden.


Verwante thema's: