HomeInformatie voor oudersInformatie voor studentenHuisbezoekenInschrijvingsformulierContactFAQ

Informatie voor studenten

De 'E-lijn' (Exploratie-lijn) van de tweede bachelor Geneeskunde bestaat uit drie onderdelen: Exploratie van het gezin, Medische Filosofie en Gezondheidsrecht, Professioneel Gedrag en Studium Generale.

Het partim 'Exploratie van het gezin' bestaat zelf ook uit drie onderdelen:
 1. Babyproject
 2. Observatie van het gezin
 3. Jeugdgezondheidszorg
Voor het onderdeel Babyproject contacteert elke student een gezin waarin een gezonde baby geboren is.

De doelstelling van dit project is tweevoudig:
 • enerzijds is het de bedoeling om de ontwikkeling van deze baby te observeren in de brede zin van het woord: de motorische ontwikkeling, het voedingspatroon, het slaappatroon, de sociale ontwikkeling, … met aandacht voor de impact van de komst van een baby op het functioneren van een gezin; 
 • anderzijds is het de bedoeling communicatieve vaardigheden te oefenen: praten met meerdere personen, luisteren, een gesprek structureren enz., aansluitend bij de communicatietraining van de eerste bachelor.
Observeren en luisteren is een basisvaardigheid om informatie te verkrijgen die elke arts in zijn verdere loopbaan nodig heeft, en een voorbereiding op het leren afnemen van een anamnese.

De observatie gebeurt tijdens drie huisbezoeken verspreid over het jaar, van telkens ongeveer 1,5 tot 2 uur. Tijdens die huisbezoeken komen vooraf afgesproken items aan bod. Er wordt hiervan een neerslag verwacht, die aan het eind van de exploratielijn ter attentie van je begeleider ter beoordeling  ingediend
wordt. Meer info

Aan het einde van dit project wordt er verwacht dat jullie het volgende kennen en kunnen:
 • de normale psychomotorische ontwikkeling van een zuigeling in de eerste levensjaren schetsen;
 • een groeicurve invullen en beoordelen;
 • het vaccinatieschema voor de gezonde zuigeling;
 • voeding voor de gezonde zuigeling in de eerste levensjaren;
 • maatregelen in de preventie van wiegendood;
 • invloed van de komst van een kind op het functioneren van een gezin, van de ouders, beleving van zwangerschap, geboorte, ouderschap;
 • een gesprek structureren, praten met meerdere personen, luisteren naar een verhaal;
 • omgaan met beroepsgeheim.