HomeInformatie voor oudersInformatie voor studentenHuisbezoekenInschrijvingsformulierContactFAQ

Huisbezoeken

Het programma ziet er als volgt uit: er worden tijdens het academiejaar drie huisbezoeken voorzien, die telkens ongeveer 1,5 tot 2 uur duren.

Bij elk bezoek zal er ge´nformeerd worden naar de voeding van uw baby, naar het slaappatroon, naar gewicht en lengte. Er zal aandacht gegeven worden aan de ontwikkeling van uw baby, aan wat hij/zij allemaal geleerd heeft in de periode tussen twee bezoeken.

Daarnaast heeft elk bezoek een eigen thema:
  • zwangerschap en bevalling;
  • slaap en preventie van wiegendood;
  • vaccinaties; 
  • en de veranderingen die de komst van een baby met zich meebrengt. 
Bij elk huisbezoek wordt een kleine opdracht gegeven: het is de bedoeling dat u die samen met de student uitvoert. Zo kan bijvoorbeeld gevraagd worden om de baby bij de handjes te nemen en van ruglig naar zit op te trekken.

Tijdens de groepsbijeenkomsten die volgen op de huisbezoeken worden de ervaringen van de studenten vergeleken, zodat ze een idee krijgen hoe gevarieerd de normale ontwikkeling kan verlopen. De groepsbijeenkomsten worden door kinderartsen begeleid, de studenten zijn gebonden door het beroepsgeheim.