HomeInformatie voor oudersInformatie voor studentenHuisbezoekenInschrijvingsformulierContactFAQ

FAQ 

Hier vind je snel een antwoord op je vragen.
Heb je een bijkomende vraag of vind je toch niet wat je zoekt?
Aarzel niet en stuur ons een e-mail.


VOORWAARDEN GASTGEZIN
 
De baby is geboren buiten de aangegeven periode (1 april - 31 augustus), is dit een probleem?
Als dit enkele dagen verschilt (eind maart of begin september), is er geen probleem.
Als de geboortedatum echter meer dan 1 maand buiten deze periode valt, kan het gezin jammer genoeg niet deelnemen. 


Ik denk dat mogelijke gastgezinnen terughoudend zullen zijn vanwege corona. Spreek ik dan niet beter toch iemand uit mijn directe omgeving aan?
We begrijpen de bezorgdheid over de huidige corona-situatie.
We kunnen je echter verzekeren dat we de wijzigingen heel nauw opvolgen.
Als er sprake zou zijn van een onveilige situatie voor de studenten of de gastgezinnen, zullen we de opdrachten aanpassen en de nodige maatregelen nemen.
In dat geval zullen wij vanuit de universiteit tijdig communiceren.


Aangezien ik uit Nederland kom, is het voor mij niet eenvoudig om een gastgezin te vinden in België, wat kan ik doen?
Het gastgezin mag ook gerust in Nederland wonen, maar je moet wel opletten dat je tijdens het jaar op huisbezoek kan gaan.

De moeder is zwanger geworden door kunstmatige inseminatie, vormt dit een probleem?
Het feit dat er in het gezin geen vader aanwezig is, vormt zeker geen probleem.

Het gastgezin zal het kind tweetalig (Nederlands en Frans) opvoeden, zal dit een probleem opleveren?
Helemaal niet, we stellen de taalvoorwaarde omdat we met de ouders in het Nederlands communiceren (meestal via e-mail, maar ook via telefoon).

Het gastgezin waarmee ik zou willen samenwerken, verwacht een tweeling. Kan ik de twee baby'tjes opvolgen?
Nee, bij de geboorte van de tweeling wordt er ook maar één kindje opgevolgd, dus je zal één kindje moeten kiezen.
Het is niet toegestaan dat een andere student het andere kindje opvolgt.

Is het toegelaten dat er twee studenten bij hetzelfde gezin gaan?
Nee, er mag slechts één student per gezin gekoppeld worden.
Ouders moeten spontaan en zonder voorkennis kunnen reageren en vertellen.
Als ze hetzelfde gesprek twee keer zouden voeren, zal het niet meer zo spontaan zijn.

Wat gebeurt er als we geen gezin vinden? Wordt er dan een gezin toegewezen aan ons?
In principe zoek je als student zelf het gezin.
Wij hebben een aantal reservegezinnen, maar die zijn alleen voor de studenten die heel laat weten of ze de E-lijn mogen opnemen (in een GIT-traject).
Als je sinds begin juli weet dat je erdoor bent, heb je ruim voldoende tijd om een oproep te doen en mensen aan te spreken.
Het voordeel is dan meestal dat het gezin bij je in de buurt woont, wat handig is als je op huisbezoek moet.

PROBLEMEN MET INSCHRIJVING

Is het normaal dat er geen eindpagina is, maar dat als je steeds op 'volgende' blijft drukken, je gewoon opnieuw naar de eerste delen van de vragenlijst herleid wordt?
Nee, er is wel degelijk een eindpagina.
Als je als student onderaan op p. 2 van 3 de zin "ALLEEN in te vullen door GASTGEZIN (als student klik je gewoon op 'Volgende')..." ziet staan, moet je gewoon doen wat er staat en dus geen bolletje kleuren, maar alles blanco laten en op 'Volgende' klikken.
Zo kom je op de laatste pagina.